Golf Escolar

El Golf a les escoles , és un programa que realitza la Federació de Golf d'Andorra i que té com a objectiu bàsic introduir el golf a les activitats extraescolars per incorporar amb això els valors que aporta l'esport del golf a la formació integral dels nens en edat escolar.

El Golf a les escoles , és un programa que realitza la Federació de Golf d'Andorra i que té com a objectiu bàsic introduir el golf a les activitats extraescolars per incorporar amb això els valors que aporta l'esport del golf a la formació integral dels nens en edat escolar.

QUE ES PRETÉN?

Esperem que també ajudi al fet que el golf es normalitzi i s’iguali, en la percepció dels nens, amb la resta dels esports que es practiquen i que es treballen a les classes d’Educació Física a les escoles.

Després els nens seran els encarregats de transmetre’ls als seus pares les seves preferències per un esport o l’altre i el golf començarà a estar a l’àmbit de decisió dels nens i dels pares, com un altre esport més.

Això és el que pretenem: que es deixi de veure el golf com a esport elitista i inassequible i comenci a estar en el mateix pla que la resta d’esports.

VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL GOLF A LES ESCOLES?

Scroll to top