Com Federar-se

Formes d’Obtenir la Llicència Federativa

  1. Directament en el Club al qual pertanyi com a soci.
    Una vegada complimentat l’imprès de Sol·licitud de Llicència que se li facilita, el mateix Club farà arribar la sol·licitud a la Federació per a la seva tramitació.
  2. En el cas de no pertànyer a cap Club, directament en la Federació Andorrana de Golf.
    • Presencialment: personar-se en les oficines de la Federació complimentar la sol·licitud de llicència. Se li requerirà el Passaport, targeta de la Cass i un número de compte bancari.
    • Per correu electrònic: sol·licitar a la Federació Andorrana de Golf per telèfon o descarregar-la des de la nostra pàgina web. Document de sol·licitud de llicència deurà complimentar-la, escanejar-la i remetre-la a la adreça de correu electrònica info@fga.ad

* No s’acceptarà cap sol·licitud de llicència en la qual no consti la firma del sol·licitant. Així mateix li serà carregat en el seu compte bancari l’import de la llicència federativa corresponent a l’any vigent.
*La targeta federativa i el rebut anual del seu banc són els documents que li identificaran i acreditaran com federat. Els esmentats documents hauran de ser mostrats sempre que el club o camp de golf s’ho sol·liciti.

VOLS OBTENIR LA LLICÈNCIA FEDERATIVA?

Scroll to top